Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu.
Zrzuty ekranu

Baza Danych Badacza

Copyright @ 2020 Marek Martyna