Strona główna

Opis programu

Zrzuty ekranu

Pobierz program

Linki

Kontakt

BDB

Baza Danych Badacza

Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Wybierając lewym klawiszem myszki określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.

Na rysunku pokazano okienko dialogowe służące do wprowadzania danych. Okienko to składa się z czterech części: badanie, technolog, dokument i pliki. Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Wybranie przycisku Wybierz pliki i dokumenty... uruchamia okienko wprowadzania plików.

W pierwszej części okienka możliwe jest określenie typu wprowadzanych plików oraz wybór do zapisu niewielkiego zestawu plików lub całych katalogów (z podkatalogami). Druga część okienka działa bardzo podobnie ale operacje dotyczą dokumentów. Każda operacja musi być zatwierdzona lub anulowana.

Rys.1 Wprowadzanie danych

Rys.2 Wybór plików i dokumentów

Zrzuty ekranu

BDBRys.1 Wprowadzanie danychRys.2 Wybór plików i dokumentów

Bazę danych można przeglądać korzystając z kolejnego okienka dialogowego. Rekordy bazy są dostępne wprost, natomiast związane z nimi pliki i dokumenty należy wybierać odpowiednimi przyciskami, umieszczonymi na dole okienka. Sortowanie bazy rozpoczyna się po zaznaczeniu pola Sortuj i kliknięciu nazwy wybranej kolumny.

Rys.3 Podgląd zawartości bazy

Naciśnięcie przycisku ‘Pokaż wyniki’ lub ‘Pokaż dokumenty’ powoduje pojawienie się okienka wyboru plików lub katalogów. Okienko to pozwala na przegląd katalogów (podkatalogów) i plików oraz uruchomienie praktycznie dowolnego pliku niezależnie od jego formatu zapisu. Katalogi oznaczone są przez słowo ‘kat’ a pliki przez ‘plik’.

Rys.4 Podgląd - wybór plików lub katalogów

Wyszukiwanie informacji odbywa się poprzez wpisanie określonych fraz do trzech pół umieszczonych w górnej części  okienka i naciśnięciu przycisku Szukaj. Frazy mogą być łączone ze sobą spójnikami (i, lub, bez). Dla wyszukanych rekordów dostępne są funkcje ‘Pokaż pliki’, ‘Pokaż dokumenty’ oraz Sortuj.

Okienko Raport pozwala na określenie zawartości raportu, kolejności pól oraz rodzaju formatu pliku w jakim ma być zapisany raport. Daje również możliwość sortowania, szybkiego podglądu zawartości raportu i drukowania. Wyniki mogą być zapisane w plikach typu: *.txt, *.csv oraz *.html.

Rys.5 Wyszukiwanie danych

Rys.6 Raport

Rys.3 Podgląd zawartości bazyRys.4 Podgląd - wybór plików lub katalogówRys.5 Wyszukiwanie danych
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe: Pole tekstowe:
Pole tekstowe:
Pole tekstowe: Rys.6 Raport

Program aktualizuje się co pewien czas. Można również na żądanie uruchomić aktualizację w dowolnym momencie. Wszystkie stany aktualizacji są odpowiednio interpretowane. W przykładowym okienku pokazano informację, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu.

W celu zapoznania się z funkcjami programu i jego obsługą została przygotowana prezentacja, którą można pobrać z podstrony ‘Pobierz program’ lub tutaj.

Rys.7 Aktualizacja programu

Rys.8 Prezentacja programu

Rys.7 Aktualizacja programuRys.8 Prezentacja programu